NEHMOTNÉ DEDIČSTVO

Slovensko má na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva UNESCO 4 zápisy. Fujara, ako typický hudobný nástroj krajiny, a fujarová hudba pribudli na zoznam ako prvé, v roku 2008. Päť rokov hrali na zozname za Slovensko sólo, keď tam v roku 2013 pribudla Terchovská hudba. O dva roky neskôr, v roku 2015, do tretice pribudol artefakt súvisiaci s muzikou – Gajdy a gajdošská kultúra. Zatiaľ posledný zápis sa týka tradičného bábkarstva na Slovensku a je z roku 2016.
Fujara a fujarová hudba
Pri obdivovaní krásnych záberov slovenskej prírody, výtvorov ľudských rúk a remesla snáď žiadna hudba nevyznie tak príznačne a autenticky, ako mohutné tóny valiace sa z dlhej drevenej tuby. Fujara je mimoriadne dlhá píšťala s troma otvormi na prsty. Tvorí ju širšia píšťala s dĺžkou do 2 metrov a menšia, 50- až 80-centimetrová píšťala. Od dávna na nej hrávali pastieri, najmä na strednom Slovensku. Nie je iba národným ľudovým nástrojom, ale tiež historickým a umelecky jedinečne prepracovaným artefaktom. Vo zvuku fujary môžete počuť dunivú ľahkosť, ale tiež najprirodzenejší kolorit Slovenska.
Terchovská hudba
Obec Terchová leží na severe stredného Slovenska a okrem toho, že je rodiskom národného hrdinu Juraja Jánošíka, je tiež synonymom tradičnej kultúry, zvykov
a folklóru. V nehmotnom dedičstve sveta je zapísaná hudba typická pre túto lokalitu. Zhmotňujú ju menšie vokálno-inštrumentálne zoskupenia, ktoré rytmickými melódiami hranými na sláčikových nástrojoch priam pozývajú do tanca. Vystúpenia folklórnych skupín z Terchovej bývajú súčasťou rôznych podujatí, pričom najznámejším je medzinárodný festival folklórneho umenia Jánošíkove dni. Tradičná hudobná kultúra, prenášaná ústnym podaním, je pýchou a akousi značkou originality obyvateľov Terchovej a okolia.
Gajdy a gajdošská kultúra
Gajdy patria medzi najtradičnejšie ľudové hudobné nástroje, známe dlhé stovky až tisícky rokov. Na zozname nehmotného dedičstva UNESCO nie je zapísaný len samotný nástroj, ale aj gajdošská kultúra, zahŕňajúca všetky prejavy súvisiace s výrobou a používaním tohto špecifického mechu s píšťalou. Gajdošská kultúra predstavuje dlhú tradíciu reprezentovanú najmä roľníkmi a pastiermi na území Slovenska, ktorej korene siahajú do 14. storočia. Gajdošskú kultúru na Slovensku pomáha udržiavať, propagovať a rozvíjať aj špecializovaný cech. Cech slovenských gajdošov aktuálne eviduje približne 40 lokalít, v ktorých tradícia gajdošstva stále žije.
Tradičné bábkarstvo na Slovensku
Bábkové divadlo na Slovensku nie je len umeleckým či divadelným žánrom. Poskytuje tiež priestor na vyjadrenie rôznych uhlov pohľadu na svet a, keďže sa sústreďuje najmä na detského diváka, aj na výchovu
v duchu morálnych hodnôt. Bábkové divadlo je integrálnou súčasťou slovenskej divadelnej a literárnej tradície, tradičné bábky sú vyrobené z dreva a ich pohyb je zabezpečený rôznymi technikami. Pôvodnými nositeľmi tradície bábkoherectva sú celé rodinné dynastie, v ktorých sa toto umenie dedilo
z generácie na generáciu.
ZDIEĽAJTE!
Turistické informácie vždy poruke
s mobilnou aplikáciou Košice Region.
POZRITE SA, AKO OSTATNÍ HOVORIA O KOŠICKOM REGIÓNE NA TRIPADVISORE.
TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram