Ochrana údajov a podmienky používania

Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom webovej stránky www.kosiceregion.com (ďalej len „webová stránka),
ktorej súčasťou je aj mobilná aplikácia Košice región (ďalej len „mobilná aplikácia), je krajská
organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, so sídlom Hlavná 48, 040 01 Košice,
Slovenská republika, IČO: 42319269 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Nevyhnutým predpokladom pre používanie webovej stránky www.kosiceregion.com, resp.
mobilnej aplikácie Košice región je oboznámenie sa a súhlas užívateľa s nižšie uvedenými
Podmienkami používania. Používanie webovej stránky alebo mobilnej aplikácie znamená, že
užívateľ súhlasí s Podmienkami používania. Ak užívateľ s podmienkami používania nesúhlasí,
zakazuje sa mu ďalšie používanie webovej stránky www.kosiceregion.com alebo mobilnej
aplikácie Košice región.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo – podľa potreby či vlastného uváženia – meniť tieto
Podmienky ako celok alebo čiastočne. O takejto zmene prevádzkovateľ informuje užívateľov
primeranými spôsobmi, najmä však zverejnením aktualizovaných Podmienok na webovom
sídle prevádzkovateľa. V takom prípade budú zmeny platné dňom zverejnenia na webovej
stránke. Ak užívateľ s novými Podmienkami nesúhlasí, zakazuje sa mu ďalšie používanie
webovej stránky www.kosiceregion.com alebo mobilnej aplikácie Košice región. Ak po
zmene Podmienok užívateľ pokračuje v používaní webovej stránky alebo aplikácie, znamená
to súhlas s novými Podmienkami.
Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte webovú stránku
www.kosiceregion.com a mobilnú aplikácu Košice región.
Duševné vlastníctvo a autorské práva
Webovú stránku www.kosiceregion.com a mobilnú aplikáciu Košice región je dovolené
používať výlučne na informačné účely zo súkromných alebo pracovných dôvodov.
Prevádzkovateľ je držiteľom všetkých autorských práv vzťahujúcich sa k akémukoľvek
obsahu, ktorý prevádzkovateľ uverejňuje na webovej stránke www.kosiceregion.com alebo
v mobilnej aplikácii Košice región, a to vrátane textu, dizajnu stránok a aplikácie, technických
náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení, ako aj spôsobu usporiadania súborov umiestnených na
webovej stránke www.kosiceregion.com alebo v mobilnej aplikácii Košice región.
Ochrana údajov
Prevádzkovateľ webovej stránky www.kosiceregion.com a mobilnej aplikácie Košice región
dbá na ochranu osobných údajov užívateľov. S podrobnými informáciami o ochrane
a spracúvaní osobných údajov je možné sa oboznámiť na odkaze:
https://kosiceregion.sk/en/node/9732
Prevádzkovateľ používa na webovej sránke www.kosiceregion.com a v mobilnej aplikácii
Košice región kódy tretích strán. Ide o kódy spoločností Google a Facebook, ktoré
prevádzkovateľovi pomáhajú analyzovať správanie návštevníkov a komunikovať s nimi
adresnejšie a efektívnejšie.

Turistické informácie vždy poruke
s mobilnou aplikáciou Košice Region.
POZRITE SA, AKO OSTATNÍ HOVORIA O KOŠICKOM REGIÓNE NA TRIPADVISORE.
TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.