Jasovská jaskyňa
35
min
35
km z Košíc
PREVÁDZKOVÁ DOBA
Mesiac
Hodina
apríl - máj
utorok - nedeľa 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
jún - august
utorok - nedeľa 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
september 1.9. - 4.9.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
október
utorok - nedeľa 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
VSTUPNÉ
Typ
Cena
dospelí
10,00 €
deti 6-15 rokov, invalidi *1
5,00 €
študenti, seniori nad 60 rokov *2
9,00 €
foto - video bez použitia statívu *3
7,00 €
mimoriadny vstup *4
30,00 €
*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov

*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, nakoľko naša organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nie je oprávnenou osobou.

Platby kartou nie sú možné. Najbližší bankomat - Jasov, Hlavná ulica - 500 m.

REZERVÁCIE VSTUPOV SA NEVYKONÁVAJÚ. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.
KONTAKT
Ing. Jozef Menda

044 23 Jasov

tel.: +421/ (0)55/ 466 41 65

JASOVSKÁ JASKYŇA

Prvá sprístupnená jaskyňa na území Slovenska.

Nechce sa vám čítať? Pustite si audio verziu:
Až pätina populácie trpí alergiami, na ktoré musí užívať lieky. Tie však nemusia byť jediným riešením, pretože veľmi vhodnou alternatívou je aj speleoterapia – metóda využívajúca vlastnosti jaskýň a najmä aerosólu podzemného prostredia. Jaskynné prostredie sa prakticky umelým spôsobom nahradiť nedá, keďže je bezprašné, bezalergénové a jeho relatívna vlhkosť sa približuje 100%. Práve Jasovská jaskyňa slúži, ako jedna z troch jaskýň krajiny, na liečbu chorôb dýchacích ciest.
Spomedzi sprístupnených jaskýň Svetového dedičstva UNESCO v destinácii sa do Jasovskej jaskyne dostanete z Košíc najrýchlejšie. Trvať vám to bude asi polhodinu. Jaskyňa sa nachádza na západnom okraji obce Jasov, k jaskyni odbočíte zo štátnej cesty E571 pri čerpacej stanici v Moldave nad Bodvou. Vchod je od parkoviska vzdialený iba 100 metrov, pri ktorých netreba prekonať žiadne prevýšenie.
Spomedzi jaskýň Svetového dedičstva je najbližšie ku Košiciam.
Okrem liečivých účinkov je Jasovská jaskyňa aj verným svedkom histórie – traduje sa, že jaskyňu objavil niektorý z mníchov premonštrátskeho rádu v Jasove, pričom prvé písomné zmienky o jeho existencii sa datujú do 12. storočia. S jaskyňou sa spája aj množstvo archeologických nálezov, podľa ktorých je jasné, že bola osídlená už v neolite, dokonca, niektoré nálezy poukazujú na možné krátkodobé osídlenie už v paleolite. Na stenách jaskyne nájdeme množstvo nápisov a kresieb, napríklad mimoriadne hodnotný nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa v bitke pri Lučenci a je najstarším doloženým nápisom v slovenských jaskyniach. V Dóme netopierov zas nachádzame letopočet 1576.
Jedna z troch slovenských jaskýň, ktoré sú využívané na speleoterapiu.
Od roku 1995 sa v Jasovskej jaskyni začali ozdravovacie pobyty pre alergické a astmatické deti. Konajú sa v Dóme netopierov.
Viaceré časti jaskyne skrášľuje bohatá sintrová výplň, pozornosť pútajú kamenné „vodopády“ či bubny. Odborníci v jaskyni objavili až 19 druhov netopierov, ktoré sa tam združujú najmä v zime. Práve Jasovská jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk podkovára veľkého na Slovensku. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 720 metrov, prehliadka trvá 45 minút. Návštevník ale musí „mať v nohách“, keďže vyšliape 314 schodov. Teplota jaskyne sa pohybuje medzi 8,8 a 9,4°C a relatívna vlhkosť medzi 90 až 98%.
Slovensko je, spolu s Nemeckom, priekopníkom speleoterapie.

Virtuálna prehliadka

Turistické informácie vždy poruke
s mobilnou aplikáciou Košice Region.
POZRITE SA, AKO OSTATNÍ HOVORIA O KOŠICKOM REGIÓNE NA TRIPADVISORE.
TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram