Ochtinská aragonitová jaskyňa
95
min
100
km z Košíc
PREVÁDZKOVÁ DOBA
Mesiac
Hodina
august
utorok - nedeľa od 9.00 do 16.00 h každú hodinu
september - október
utorok - nedeľa 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 h
VSTUPNÉ
Typ
Cena
dospelí
7,00 €
deti 6-15 rokov, invalidi *1
3,50 €
študenti, seniori nad 60 rokov *2
6,00 €
foto - video bez použitia statívu *3
10,00 €
mimoriadny vstup *4
30,00 €
*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom.

*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov.

*3 - Foto - Video – fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.


Rezervovanie vstupu sa nevykonáva. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Platby kartou nie sú možné.
KONTAKT
Ing. Alexander Csunyo

+42158 488 10 51
oaj@ssj.sk

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete a jediná v Európe.

Nechce sa vám čítať? Pustite si audio verziu:
V prístupovej štôlni Ochtinskej aragonitovej jaskyne musíte zdolať 104 schodov a potom už vstupujete do sveta nádhery, akú mohla vytvoriť len všemocná matka príroda. Ide o ďalší svetový unikát maličkého Slovenska, keďže jaskyňa je jednou z troch sprístupnených aragonitových jaskýň planéty. Zvyšné dve sú v Mexiku a Argentíne.
Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Prístupová štôlňa do jaskyne je vo výške 642 metrov nad morom. K jaskyni vyrazíte z Košíc na Rožňavu a Jelšavu. Dostaneme sa k nej odbočením z cesty medzi obcou Štítnik a Jelšavou. Parkovisko sa nachádza asi 300 metrov od vchodu do jaskyne, od auta sa k nej dostanete po chodníku s miernym prevýšením.
Najstaršie aragonitové útvary majú takmer 140-tisíc rokov.
V jaskyni nachádzame tri generácie aragonitu, prvá z nich má 121- až 138-tisíc rokov. Najväčšie zastúpenie má druhá generácia, ktorú reprezentujú ihlice dlhé niekoľko desiatok centimetrov a zakrivené, až špirálovité heliktity staré asi 14-tisíc rokov. Najmladšia generácia sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a vytvára drobné vejáriky, veľké len 2 až 4 milimetre.
Aragonit môže narásť do rôznych tvarov.
Foto Julius Szabo
Z celkovej dĺžky 300 metrov je sprístupnených 230 metrov a prehliadka trvá polhodinu. Podľa metrických údajov nejde o veľkú jaskyňu, je však mimoriadne cenná. Pestrá aragonitová výplň vo forme špirál, ihličiek a útvarov podobajúcich sa na koraly vytvára rôznorodú zmes nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto jaskyne je považovaná Sieň Mliečnej dráhy, kde biele aragonitové strapce v pukline na strope vytvárajú vo svetle lámp dojem hviezd našej galaxie.
Foto Julius Szabo
Aragonit je uhličitan vápenatý a tento minerál môže mať rôzny tvar a výzor - stĺpcovitý, kvapľovitý, vláknitý, lúčovitý alebo najvzácnejší, pripomínajúci koral (tzv. železný kvet).
Najvzácnejší tvar aragonitu je takzvaný železný kvet, pripomínajúci koral.
Foto Julius Szabo
Tento svetový poklad objavili úplnou náhodou v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Verejnosti ju sprístupnili v roku 1972. Teplota v jaskyni sa pohybuje okolo 7,2°C až 7,8°C a relatívna vlhkosť v rozpätí 92% až 97%.

Virtuálna prehliadka

ZDIEĽAJTE!
Turistické informácie vždy poruke
s mobilnou aplikáciou Košice Region.
POZRITE SA, AKO OSTATNÍ HOVORIA O KOŠICKOM REGIÓNE NA TRIPADVISORE.
TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram