Jaskinia Domica
80
min
95
km z Košíc
CZAS OPERACYJNY
Miesiąc
Lekcja
sierpień
wtorek - niedziela godz. 9.00 - 16.00 co godzinę
wrzesień – grudzień
wtorek - niedziela godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00
OPŁATA ZA WEJŚCIE
Rodzaj
Cena
dorośli
10,00 €
dzieci w wieku 6 - 15 lat, osoby niepełnosprawne *1
5,00 €
studenci, seniorzy powyżej 60 r. ż. *2
9,00 €
foto-video bez użycia statywu *3
7,00 €
wstęp okazjonalny *4
50,00 €
*1 - Dzieci w wieku 6 - 15 lat; osoby niepełnosprawne powyżej 15 r. ż. z ważną legitymacją.

*2 - Studenci i uczniowie szkół dziennych – w przypadku uczelni wyższych po okazaniu ważnej i obowiązującej na dany rok legitymacji; osoby powyżej 60 r. ż.

*3 - Foto-video – fotografowanie i krótkie filmy video bez użycia statywu tylko w trakcie zwiedzania jaskini, po uiszczeniu opłaty podstawowej i dodatkowej. Nie może zakłócać płynności zwiedzania oraz bezpieczeństwa osób przebywających w jaskini.

*4 - Wstęp okazjonalny na życzenie odwiedzających po uzgodnieniu z administratorem jedynie pomiędzy godzinami planowanych wejść, po uiszczeniu opłaty podstawowej i dodatkowej. Nie może naruszać płynności zwiedzania.


Jeżeli zwiedzanie odbywa się trasą przewidującą pływanie łódką, wówczas trasa nieprzewidująca pływania może być zrealizowana wyłącznie po uzgodnieniu z administratorem jaskini dla grup min. 30 osób. Nie może naruszać płynności zwiedzania.

Brak możliwości rezerwacji. Przy normalnej liczbie odwiedzających wejścia są organizowane według podanego harmonogramu godzinowego, w przypadku większej liczby odwiedzających wejścia są organizowane na bieżąco, a ich częstotliwość zależy od charakteru i bieżących możliwości jaskini, tj. również pomiędzy regularnymi godzinami harmonogramu.

Brak możliwości płacenia kartą.
KONTAKT
Ing. Ottó Lörincz

049 55 Dlhá Ves

tel.: +421/ (0)58/ 788 20 10

JASKINIA DOMICA

Żyje w niej 16 gatunków nietoperzy.

Jeśli ktoś chce poznać prawdziwe, wręcz baśniowe tajemnice jaskini, to Domica jest już na zawsze połączona ze światem fantazji, w którym walczą ze sobą dobro i zło, bo 1982 roku kręcono tu słynną baśń O soli cenniejszej niż złoto z gwiazdorską obsadą aktorską.
Jaskinia, oddalona 95 km od Koszyc, leży na terenie Parku Narodowego Słowacki Kras i wraz z jaskinią Baradla, należącą do Parku Narodowego Aggtelek, znajdującego się na terenie Węgier, tworzy wyjątkowy kompleks jaskiń o łącznej długości 25 kilometrów.
W jaskini odbywa się spływ podziemną rzeką Styks.
Domica jest najdłuższą jaskinią Słowackiego Krasu, a zwiedzający mają do wyboru dwie trasy – małą pętlę o długości 780 metrów (45 minut) i dużą pętlę, ze spływem łódką podziemną rzeczką Styks, o długości 930 metrów (60 minut). Temperatura w jaskini waha się w przedziale od 10,2 °C do 11,4 °C, a wilgotność oscyluje między 95% a 98%.
Bogata szata naciekowa Domicy.
Oprócz bogatych zjawisk krasowych Domica przyciąga głównie wieloma gatunkami nietoperzy. Dotychczas stwierdzono występowanie w niej aż 16 gatunków, przy czym najliczniej reprezentowany jest podkowiec śródziemnomorski (Rhinolophus euryale), którego kolonia składającą się z 1000 do 2000 osobników jest jedyną tego typu na Słowacji. Jaskinia jest żywym świadectwem życia i działalności człowieka pierwotnego. Znaleziska archeologiczne liczące 5 – 6 tysięcy lat świadczą o tym, że Domica była zamieszkiwana i wykorzystywana w młodszej epoce kamienia.
Jedną z głównych atrakcji Domicy, dzięki której stała się znana, jest podziemna rzeczka Styks.
Jedną z głównych atrakcji Domicy, dzięki której jaskinia stała się znana, jest podziemna rzeczka Styks, nosząca symboliczną nazwę nawiązującą do rzeki z mitologii greckiej. Warunkiem osiągnięcia wystarczającego poziomu wody są jednak właściwe warunki atmosferyczne w czasie zimy, czyli odpowiednie opady śniegu, bo wiosenne i letnie przybory wód już tego nie zapewniają. Spływ podziemną rzeczką Styks odbywa się na odcinku około 150 metrów.
W Domicy żyje aż 16 gatunków nietoperzy.
Podziemne zwiedzanie można kontynuować po węgierskiej stronie granicy, w jaskini Baradla, która jest częścią tego samego wpisu na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO. Domica to jaskinia, w której sezon zaczyna się już w lutym, a kończy się dopiero w grudniu, czyli dostępna jest przez 11 miesięcy w roku.

Wirtualna wycieczka

Miej wszystko pod ręką dzięki
aplikacji mobilnej Košice Region.
Zobacz, jak inni mówią o Koszyce Region na TripAdvisore.
TripAdvisor: Przeczytaj recenzje, porównaj ceny i dokonaj rezerwacji.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram