Jaskyňa Domica
80
min
95
km z Košíc
PREVÁDZKOVÁ DOBA
Mesiac
Hodina
február - máj
utorok - nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
jún - august
utorok - nedeľa 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
september - december (do 23.12)
utorok - nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
VSTUPNÉ
Typ
Cena
dospelí
10,00 €
deti 6-15 rokov, invalidi *1
5,00 €
študenti, seniori nad 60 rokov *2
9,00 €
foto - video bez použitia statívu *3
7,00 €
mimoriadny vstup *4
50,00 €
*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom
*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov
*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.
*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

*5 - Pri prevádzkovaní okruhu s plavbou sa okruh bez plavby realizuje len po dohode so správcom jaskyne po objednaní, pri minimálnom počte 30 osôb. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, nakoľko naša organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nie je oprávnenou osobou.

Platby kartou nie sú možné. Najbližší bankomat - Plešivec, autobusová stanica - 10 km.

REZERVÁCIE VSTUPOV SA NEVYKONÁVAJÚ. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.
KONTAKT
Ing. Ottó Lörincz

049 55 Dlhá Ves

tel.: +421/ (0)58/ 788 20 10

JASKYŇA DOMICA

Žije v nej 16 druhov netopierov

Nechce sa vám čítať? Pustite si audio verziu:
Keď chcete zažiť pravé, priam až rozprávkové tajomno jaskyne, tak Domica je so svetom fantastického boja dobra a zla spojená už navždy – v roku 1982 tu natáčali slávnu rozprávku Soľ nad zlato s hviezdnym hereckým obsadením.
Jaskyňa sa nachádza 95 km od Košíc, v Národnom parku Slovenský kras, a spolu s jaskyňou Baradla v Aggtelekskom krase, na území Maďarska vytvárajú unikátny komplex v celkovej dĺžke 25 kilometrov.
V jaskyni sa môžete plaviť podzemnou riečkou Styx
Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu a návštevník v nej môže absolvovať dve prehliadkové trasy – krátky okruh s dĺžkou 780 metrov (45 minút) a dlhý okruh, vrátane plavby loďkou po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 930 metrov (60 minút). Teplota v jaskyni sa pohybuje v rozpätí 10,2 °C až 11,4 °C a vlhkosť osciluje medzi 95% až 98%.
Bohatá geologická výzdoba Domice.
Okrem bohatej krasovej výzdoby upúta Domica najmä vysokým počtom druhov netopierov. Doteraz tam zaznamenali až 16 druhov, pričom najsilnejšie zastúpenie má podkovár južný (Rhinolophus euryale), ktorý vytvára 1000- až 2000-člennú kolóniu, jedinú svojho druhu na Slovensku. Jaskyňa je aj živým dokladom života a činnosti pravekého človeka. Archeologické nálezy staré 5 – 6 tisíc rokov dokladujú osídlenie a využívanie Domice v mladšej dobe kamennej.
Jednou z hlavných atrakcií Domice, ktorá ju preslávila, je podzemná riečka Styx.
Jednou z hlavných atrakcií Domice, ktorá jaskyňu preslávila, je podzemná riečka Styx, symbolicky pomenovaná po rieke z gréckej mytológie. Predpokladom na jej dostatočné naplnenie vodou sú však priaznivé poveternostné podmienky počas zimy – ak dostatočne nenasneží, jar a leto to už nezachránia. Plavba po podzemnej riečke Styx je dlhá približne 150 metrov.
V Domici žije až 16 druhov netopierov.
V podzemnom bádaní môžete pokračovať na maďarskej strane hranice, v jaskyni Baradla, ktorá je súčasťou toho istého zápisu v zozname Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Domica je jediná jaskyňa, ktorá otvára sezónu už vo februári a končí ju až v decembri – je teda prístupná až 11 mesiacov v roku.

Virtuálna prehliadka

Turistické informácie vždy poruke
s mobilnou aplikáciou Košice Region.
POZRITE SA, AKO OSTATNÍ HOVORIA O KOŠICKOM REGIÓNE NA TRIPADVISORE.
TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram