Jaskinia Gombasecka
70
min
85
km z Košíc
CZAS OPERACYJNY
Miesiąc
Lekcja
sierpień
wtorek - niedziela godz. 9.00 - 16.00 co godzinę
wrzesień - październik
wtorek - niedziela godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
OPŁATA ZA WEJŚCIE
Rodzaj
Cena
dorośli
9,00 €
dzieci w wieku 6 - 15 lat, osoby niepełnosprawne *1
5,00 €
studenci, seniorzy powyżej 60 r. ż. *2
8,00 €
foto-video bez użycia statywu *3
7,00 €
wstęp okazjonalny *4
30,00 €
*1 - Dzieci w wieku 6 - 15 lat; osoby niepełnosprawne powyżej 15 r. ż. z ważną legitymacją.

*2 - Studenci i uczniowie szkół dziennych – w przypadku uczelni wyższych po okazaniu ważnej i obowiązującej na dany rok legitymacji; osoby powyżej 60 r. ż.

*3 - Foto-video – fotografowanie i krótkie filmy video bez użycia statywu tylko w trakcie zwiedzania jaskini, po uiszczeniu opłaty podstawowej i dodatkowej. Nie może zakłócać płynności zwiedzania oraz bezpieczeństwa osób przebywających w jaskini.

*4 - Wstęp okazjonalny na życzenie odwiedzających po uzgodnieniu z administratorem jedynie pomiędzy godzinami planowanych wejść, po uiszczeniu opłaty podstawowej i dodatkowej. Nie może naruszać płynności zwiedzania.


Brak możliwości rezerwacji. Przy normalnej liczbie odwiedzających wejścia są organizowane według podanego harmonogramu godzinowego, w przypadku większej liczby odwiedzających wejścia są organizowane na bieżąco, a ich częstotliwość zależy od charakteru i bieżących możliwości jaskini, tj. również pomiędzy regularnymi godzinami harmonogramu.

Brak możliwości płacenia kartą.
KONTAKT
Ján Ambrúž

049 11 Plešivec

tel.: +421/ (0)58/ 788 20 20
gombj@ssj.sk

JASKINIA GOMBASECKA

Makarony krasowe w Jaskini Gombaseckiej osiągają długość nawet 3 metrów.

Na terenie destynacji Koszyce znajduje się kilka udostępnionych do zwiedzania jaskiń, każda z nich jest na tyle wyjątkowa, że należy ją zobaczyć na własne oczy. To samo dotyczy Jaskini Gombaseckiej, której wnętrze zdobią przepiękne zwisające ze stropu iglice. Są to wyjątkowo cienkie makarony krasowe (formy stalaktytowe), których różnorodność świadczy o nieskończonej wielości tworów przyrody. Ewenementem na skalę europejską są śnieżnobiałe szkliste makarony o grubości od 2 do 3 milimetrów i długości 3 metrów. Odcinają się one wyraźnie na tle brązowo-czarnych ścian.
Jaskinia położona jest około 10 kilometrów na południe od Rożniawy, na terenie Parku Narodowego Słowacki Kras, a wejście do niej znajduje się na wysokości mniej więcej 250 m n.p.m. Tuż przed wejściem znajduje się parking. Z Koszyc należy udać się w kierunku Rożniawy, a następnie jadąc w kierunku na Tornaľę skręcić w lewo na Silicę.
Pierwsza jaskinia na Słowacji, którą zaczęto wykorzystywać do speleoterapii.
Jaskinię Gombasecką odkryli w 1951 roku grotołazi amatorzy z Rożniawy. Najefektowniejszymi pomieszczeniami w jaskini są: Sala Marmurowa z głęboką na osiem metrów studnią oraz Sala Hiroszima, w której dominuje stalagnat przypominający grzyb atomowy. W Sali Ladislava Heréniego (noszącej imię jednego z jej odkrywców) cienkie makarony występują tak gęsto, że wyglądają jak kamienny deszcz.
Jaskinia Gombasecka
Do systemu jaskiń należy też Silicka Jaskinia Lodowa – najniżej położona jaskinia lodowa w strefie klimatu umiarkowanego.
Jaskinia Gombasecka, jest jedną z najmłodszych słowackich jaskiń, jeśli chodzi o jej powstanie, a z całej jej długości (około 1,5 kilometra) do zwiedzania udostępniono niecałe 300 metrów. Trasa przechodzi przez niemal cały ten odcinek dwukrotnie, dlatego zwiedzanie trwa pół godziny. Sam spacer po jaskini nie jest forsowny fizycznie, ponieważ łączne przewyższenie wynosi tylko 7 do 8 metrów. W dodatku panujące w jaskini warunki klimatyczne są odpowiednie do leczenia chorób dróg oddechowych – temperatura w niej oscyluje koło +9°C, wilgotność względna waha się pomiędzy 95% a 97%. Również z tych powodów Jaskinia Gombasecka zaczęła już w 1968 roku, jako pierwsza na Słowacji, być wykorzystywana do speleoterapii.
Jaskinia Gombasecka
W lecie 2016 r. bracia Tomáš i Ľuboš Suchý odkryli dotychczas nieznane części Jaskini Gombaseckiej, w których znajduje się wielkie jezioro. Łączna znana długość jaskini z nowymi korytarzami wynosi zatem 2 km. Nowe pomieszczenie jest trudno dostępne, więc mogą się do niego dostać jedynie doświadczeni speleolodzy.

Wirtualna wycieczka

Miej wszystko pod ręką dzięki
aplikacji mobilnej Košice Region.
Zobacz, jak inni mówią o Koszyce Region na TripAdvisore.
TripAdvisor: Przeczytaj recenzje, porównaj ceny i dokonaj rezerwacji.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram